Naudingi kontaktai

DĖL NENUVALYTO SNIEGO, SMĖLIO, ŠIUKŠLIŲ IR PANAŠIŲ PROBLEMŲ

Kreipkitės į savo seniūniją arba maps.vilnius.lt/miestotvarkymas rasite atsakingą asmenį, prižiūrintį teritoriją, dėl kurios turite nusiskundimų.

NORITE ATNAUJINTI SAVO DAUGIABUČIO AR GYVENAMOSIOS TERITORIJOS APLINKĄ

Specialiai Jums sukurtos „Kaimynijų“ ir „50/50“ programos (www.vilnius.lt/50ir50/), daugiau informacijos tel. nr. (8 5) 211 2317, el. paštu sigitas.sakalys@vilnius.lt; www.vilnius.lt/kaimynijos. Programos administratorius – VšĮ „Atnaujinkime miestą“, tel. nr. (8 5) 250 3406, el. paštas kaimynijos@vilnius.lt

DĖL NEVEIKIANČIO APŠVIETIMO GATVĖJE AR KIEME

Kreipkitės į UAB Vilniaus apšvietimas (avarinė tarnyba dirba visą parą), tel. nr. (8 686) 17097(8 5) 249 6005, el. paštas dispecerine@vilniausapsvietimas.lt,

www.vilniausapsvietimas.lt

GYVENTOJAI STATO AUTOMOBILIUS ANT ŽOLĖS AR KITI VIEŠOSIOS TVARKOS PAŽEIDIMAI

Kreipkitės į Viešosios tvarkos skyrių, tel. nr. (8 5) 219 7948. Fiksuokite ir registruokite pranešimą www.tvarkaumiesta.lt arba per taikomąją programėlę „Tvarkau Vilnių“.

TURITE KLAUSIMŲ DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO, ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMO AR SĄSKAITŲ UŽ JAS

Kreipkitės į savivaldybės įmonę „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“, tel. nr. (8 650) 04900www.sivasa.lt

LAIKU NEATVAŽIAVO AUTOBUSAS AR KITOS VIEŠOJO TRANSPORTO PROBLEMOS

Kreipkitės į SĮ „Susisiekimo paslaugos“, tel. nr. (8 5) 210 7050. Daugiau informacijos www.vilniustransport.lt

DAUGIABUČIO ADMINISTRATORIUS PATEIKIA NEAIŠKIAS SĄSKAITAS, SĄMATAS

Kreipkitės į administratorių, kuris išrašė sąskaitą. Jis privalo paaiškinti, kodėl sąskaita yra tokia. Jei atsakymas netenkina, galite kreiptis į savivaldybės Pastatų administravimo poskyrį, tel. nr. (8 5) 211 2534 (Edvinas Pavydis).

DUOBĖS AR KITOS PROBLEMOS GATVĖJE

Kreipkitės į savivaldybės įmonę „Grinda“, tel. nr. 1355 arba (8 5) 215 2112, el. paštas 1355@grinda.lt; www.grinda.lt

SUGADINTOS VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖS, SUOLIUKAI IR PAN.

Kreipkitės į Teritorijų tvarkymo poskyrį – Jolita Marchulija, tel. nr. (8 5) 211 2083. Fiksuokite ir registruokite pranešimą www.tvarkaumiesta.lt arba per taikomąją programėlę „Tvarkau Vilnių“.

NORITE, KAD BŪTŲ APGENĖTI MEDŽIAI

Kreipkitės į Želdinių poskyrį – Giedrė Čeponytė, tel. nr. (8 5) 211 2469; Marius Pabrieža, tel. nr. (8 5) 211 2742(8 687) 34356. Fiksuokite ir registruokite pranešimą www.tvarkaumiesta.lt arba per taikomąją programėlę „Tvarkau Vilnių“.

IDĖJOS MIESTUI AR KITI KLAUSIMAI

Parašykite savivaldybei el. paštu savivaldybe@vilnius.lt arba užklausą pateikite per www.vilnius.lt/epaslaugos; tel. nr. 1664.

VISAIS KITAIS KLAUSIMAIS

Jeigu turite kokių kitų čia nepaminėtų klausimų, galite surasti reikalingus kontaktus čia: vilnius.lt/lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/